Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

GIẤC MƠ MỸ ( Trích từ HIỆU MINH BLOG)


......Bác cười, anh hiểu nhầm về giấc mơ Mỹ. Người Mỹ như bác quan niệm hạnh phúc không phải có bao nhiêu tiền, được sống trong ngôi nhà rộng mông mênh. Mà bác cho rằng, hạnh phúc là biết chia sẻ và được chia sẻ......

2 nhận xét: