Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

13:03:13

Một ngày bình thường như mọi ngày:
- Sáng: Nghe tin tai nạn giao thông;
- Trưa: Bình thường như mọi ngày bình thường;
- Chiều: Nghe tin góp ý sửa đổi Hiến pháp
......................
Chỉ khác: Có đến 4 con số 3 trong một ngày.